Over ons

CentralNed is een onderdeel van Dura Vermeer en houdt zich bezig met ontwerp, aanleg en onderhoud van ondergrondse afvaltransportsystemen.

Visie

Er zijn door de jaren heen veel duurzame ontwikkelingen voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Het inzamelen van afval blijft daarbij achter. We zetten het afval nog steeds aan de straat. Gooien het in containers. Vervolgens halen grote vuilniswagens het op. Nog los van de overlast (stank, ongedierte, zwerfvuil) is het systeem door het grote aantal vervoersbewegingen ook erg belastend voor het milieu. Dit moet en kan anders!

CentralNed ziet de combinatie van economische groei en duurzaamheid als een wereldwijde uitdaging. We geloven in ‘duurzaam’ als lange termijnstrategie. Niet in duurzaamheid als modewoord of prestigeproject.

Het is wereldwijd bewezen: slimme inzamelsystemen voor afval leveren meerwaarde op in milieutechnisch, sociaal én economisch opzicht. Het wordt tijd dat ook in Nederland de volgende stap wordt gezet. CentralNed voorziet voor ondergronds afvaltransport een grote toekomst in stadscentra, stedelijke inbreidingsgebieden, luchthavens, ziekenhuizen, grote restaurants, commerciële centra etc. Slimme inzamelsystemen zullen standaard worden toegepast bij stedelijke planning en ontwikkeling en gebruikt worden als oplossing voor het verminderen van milieuproblemen.  

Werkwijze

Een OAT leg je niet zomaar even aan. Het vergt een visie op en uiteindelijk ook daadwerkelijk een keuze voor de lange termijn. Automatische inzameling is eigenlijk overal mogelijk waar op grote schaal gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Maar elke locatie heeft weer specifieke eigenschappen die om een gerichte aanpak vragen. Het is daarom verstandig om in een vroegtijdig stadium keuzes te maken. CentralNed helpt u daarbij.

Door samen te werken met planologen, architecten en afvalexperts hebben we systemen kunnen ontwikkelen die optimaal in de hedendaagse, complexe stadsontwikkeling kunnen worden ingepast. Zonder complicaties voor de directe omgeving. En we blijven altijd innoveren. We zijn voortdurend bezig met klantgerichte research en ontwikkelingen om onze systemen te optimaliseren.

Voordat CentralNed tot een definitief ontwerp voor een systeem overgaat, voeren we een uitgebreide haalbaarheidsstudie uit om te bepalen in hoeverre automatische afvalinzameling de geschikte oplossing is voor uw project. Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de eisen? Hoe gaat het financiële plaatje er uitzien? Dat zijn enkele vragen die daarbij aan de orde komen.

Historie

CentralNed is opgericht in 1999 als een joint venture tussen het Zweedse Envac en Dura Vermeer. Slimme afvalsystemen werden toen al wereldwijd toegepast, maar nog niet in Nederland. In 2000 werd echter het eerste contract gesloten. Gemeente Almere had de primeur. Tot op de dag van vandaag is CentralNed het enige bedrijf in Nederland met een licentie voor het aanleggen van OAT’s.

Wilt u meer weten over wat CentralNed voor u kan betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact op.