Arnhem

Sinds 2006 is er in Arnhem in het stationsgebied een OAT operationeel.

Stationsgebied Arnhem

Het systeem bestaat uit ruim 1 km buizen en er zijn ongeveer 50 bedrijven aangesloten, waaronder het station Arnhem Centraal. Het afval kan worden weggegooid bij 16 inwerp-openingen, waarbij er onderscheid gemaakt wordt tussen twee afvalsoorten: restafval en oud papier/karton. Het ondergrondse buizenstelsel is grotendeels aangelegd in een tunnel en voert het afval af naar een terminal gelegen onder een autoweg.